ΕΡΓΑ & ΚΛΑΔΟΙ

Αναζητάτε μία επιχείρηση μηχανογράφησης που να μπορεί να εκτελέσει τεχνολογικές λύσεις αιχμής με το σωστό τρόπο στη σημερινή άκρως ανταγωνιστική αγορά;

Δείτε μερικά παραδείγματα…

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η βιομηχανία διανομής τροφίμων και ποτών με κύρια χαρακτηριστικά τα εξαιρετικά μικρά περιθώρια κέρδους, έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό και ειδικά πρότυπα συμμόρφωσης απαιτεί γρήγορες διαδικασίες παραγγελιοληψίας για να διασφαλίσει την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Με την παρακολούθηση στην ασφάλεια τροφίμων και την αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων στις πλέον κρίσιμες διαδικασίες αναπλήρωσης αποθέματος μειώνουμε τα προβλήματα και αυξάνουμε την επιχειρηματική σας ευφυία.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο για τη δική σας βιομηχανία διανομής τροφίμων καθώς και πλήρη συστήματα και δίκτυο σε συνδυασμό με συστήματα backup καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SUPER MARKET (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ)

Το Mini Market θέλει να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητά του και να απλοποιήσει τις λειτουργίες του αλλά η υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής του συνήθως παρουσιάζει ορισμένα εμπόδια.

Θα ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της σημερινής υποδομής πληροφορικής σας και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης. Μία από τις συνηθισμένες περιπτώσεις που ανακαλύπτουμε είναι ότι το σημερινό σας σύστημα πωλήσεων (POS) είναι απαρχαιωμένο και αναξιόπιστο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και σφάλματα στα δεδομένα πωλήσεων. Επιπλέον η μέθοδος διαχείρισης των αποθεμάτων είναι χειροκίνητη και χρονοβόρα, γεγονός που δυσκολεύει την παρακολούθηση των αποθεμάτων αποθήκης.

Θα προτείναμε την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος POS που θα συνδυάζεται με ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Επιπλέον, θα προτείναμε την προσθήκη σαρωτών barcode και αναγνωστών RFID για την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης των αποθεμάτων.

Επιπλέον θα συζητούσαμε για την χρήση σημαντικών εργαλείων της Entersoft που αφορούν τη μικρή λιανική. Αυτές οι τροποποιήσεις θα βελτίωναν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των δεδομένων πωλήσεων και της διαχείρισης των αποθεμάτων τους. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στο μίνι μάρκετ να ελέγχει καλύτερα τα αποθέματά του, αποτρέποντας την υπεραποθεματοποίηση για τα αποθέματα, αυξάνοντας έτσι το συνολικό κέρδος. Η εισαγωγή αυτών των νέων τεχνολογιών θα επέτρεπε επίσης στο μίνι μάρκετ να επικεντρωθεί στην επέκταση της εταιρείας του, σε αντίθεση με το να ξοδεύει χρόνο σε χειροκίνητες λειτουργίες και την επίλυση τεχνολογικών προκλήσεων.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο για το μικρό super market, mini market καθώς και πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο σε συνδυασμό με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μια επιχείρηση στερεών καυσίμων θέλει να αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα και να απλοποιήσει τις λειτουργίες της, αλλά η υπάρχουσα υποδομή πληροφορικής της να μην επηρεάζεται από ορισμένα εμπόδια.

Θα ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της σημερινής υποδομής πληροφορικής τους και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης. Η σημερινή μέθοδος για τη διαχείριση των παραγγελιών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων είναι πιθανόν χειροκίνητη και χρονοβόρα, γεγονός που δυσκολεύει το προσωπικό στην αποτελεσματική διαχείριση των επιπέδων του αποθέματος ώστε να ικανοποιούν εγκαίρως τα αιτήματα. Επιπλέον, το σημερινό λογιστικό λογισμικό συνήθως δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν οικονομική εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Θα προτείναμε και θα αναπτύσσαμε ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων που θα διασυνδέεται με το εμπορικό τους λογισμικό για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Θα τους προτείναμε επίσης να υιοθετήσουν ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών που αυτοματοποιεί και βελτιώνει τη διαδικασία παρακολούθησης των παραγγελιών τους. Επιπλέον, θα διδάσκαμε το προσωπικό πώς να χρησιμοποιεί με επιτυχία τη νέα τεχνολογία.

Αυτές οι τροποποιήσεις θα βελτίωναν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την  τους. Αυτό θα επέτρεπε στην επιχείρηση να έχει καλύτερο έλεγχο των αποθεμάτων, να αποτρέψει τις ελλείψεις αποθεμάτων και να βελτιώσει τα έσοδα.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο σε συνδυασμό με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση της σημερινής υποδομής πληροφορικής ενός χονδρεμπόρου πώλησης ελαστικών και ο εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης θα ήταν το πρώτο μας βήμα.

Τα προβλήματα που συνήθως προσπαθούμε να βελτιώσουμε είναι:
Διαχείριση αποθεμάτων. Η παρακολούθηση των επιπέδων αποθεμάτων, η διαχείριση των σημείων αναπαραγγελίας και η τήρηση ακριβών αρχείων απογραφής μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και ενεργοβόρα διαδικασία.

Εκτέλεση παραγγελιών. Η διασφάλιση ότι οι παραγγελίες εκτελούνται εγκαίρως και στις σωστές ποσότητες μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό SKU και πολλούς πελάτες.

Διαχείριση τιμολόγησης και περιθωρίου κέρδους. Οι έμποροι χονδρικής πώλησης ελαστικών πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την τιμολόγηση και τα περιθώρια κέρδους τους, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να διατηρούν την κερδοφορία τους.

Εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ελαστικά είναι ογκώδη, βαριά και μερικές φορές προϊόντα που χρειάζονται ειδικό χειρισμό, αυτό μπορεί να αυξήσει το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και να δυσχεράνει την αποτελεσματική μεταφορά και αποθήκευση τους.

Συμμόρφωση με κανονισμούς. Οι έμποροι ελαστικών πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων και την επισήμανση, η εφαρμογή και η διατήρηση των οποίων μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.

Ανάλυση δεδομένων. Οι έμποροι χονδρικής πώλησης ελαστικών πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν δεδομένα προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, την τιμολόγηση και τις στρατηγικές μάρκετινγκ.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο για επιχειρήσεις με χονδρικό εμπόριο πώλησης ελαστικών καθώς και πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο, με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Μια επιχείρηση χονδρικής πώλησης οπτικών ειδών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις με την τρέχουσα υποδομή πληροφορικής της, συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών στη διαχείριση των αποθεμάτων, στην παρακολούθηση των παραγγελιών και στην ανάλυση δεδομένων. Αγωνίζεται επίσης με τη συμμόρφωση και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και με τη διατήρηση ακριβών οικονομικών αρχείων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, θα συνιστούσαμε την εφαρμογή ενός νέου συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων που ενσωματώνεται στο εμπορικό τους λογισμικό. Θα συνιστούσαμε επίσης την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης παραγγελιών που θα επέτρεπε την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και των παραγγελιών τους. Θα παρέχουμε επίσης εργαλεία που θα βοηθήσουν στην ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας στην εταιρεία να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, την τιμολόγηση και τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Θα βοηθήσουμε επίσης την εταιρεία να εξορθολογήσει τα logistics και να βελτιώσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια και την επισήμανση των προϊόντων, η εφαρμογή και η διατήρηση των οποίων μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.

Αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ακρίβειας της παρακολούθησης των αποθεμάτων τους και της διαχείρισης των παραγγελιών, γεγονός που θα βοηθήσει την εταιρεία να διαχειριστεί καλύτερα το κόστος της, να αυξήσει τα έσοδά της και να καταστήσει την εταιρεία πιο ανταγωνιστική.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Μια επιχείρηση πώλησης ηλεκτρονικών ειδών αντιμετωπίζει μεγάλα εμπόδια και εξαιρετικό ανταγωνισμό. Κλασσικά προβλήματα που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι η διαχείριση των αποθεμάτων, η παρακολούθηση των πωλήσεων και η τήρηση σωστών οικονομικών αρχείων. Επιπλέον, δυσκολεύεται να προσφέρει μια ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία στον πελάτη και να υιοθετήσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο μάρκετινγκ.

Θα προτείναμε την κατασκευή ενός νέου συστήματος POS που θα διασυνδέεται με το εμπορικό λογισμικό και θα τους βοηθήσει να διαχειρίζονται τα αποθέματα, να παρακολουθούν τις πωλήσεις και να διατηρούν οικονομικά αρχεία σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, θα προτείναμε τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων CRM που παρέχει ομαλή εμπειρία στους πελάτες και επιτρέπει στην επιχείρηση να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις και τις προτιμήσεις των πελατών.

Θα παρέχουμε επίσης εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και μάρκετινγκ, επιτρέποντας στην επιχείρηση να κάνει τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τα επίπεδα αποθεμάτων, την τιμολόγηση και τις τακτικές μάρκετινγκ.

Αυτές οι τροποποιήσεις θα οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας της παρακολούθησης των πωλήσεών τους, της διαχείρισης αποθεμάτων και της εμπειρίας των πελατών, επιτρέποντας στην επιχείρηση να ελέγξει καλύτερα τα έξοδά της, να αυξήσει τα έσοδά της και να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Με έναν τεράστιο ανταγωνισμό μια επιχείρηση ειδών εστίασης είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει χωρίς αρχικά να διαφοροποιηθεί αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με ξεκάθαρη θέση στην αγορά.

Η διαχείριση των αποθεμάτων, η εκτέλεση των παραγγελιών, η παρακολούθηση των πωλήσεων, η ανάλυση δεδομένων, το αποτελεσματικό μάρκετινγκ, η οικονομική διαχείριση και η ανταγωνιστικότητα είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση ειδών εστίασης.

Η Noesys μπορεί να βοηθήσει με την εφαρμόζοντας αποτελεσματικά στη διαχείριση αποθεμάτων, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκπλήρωσης παραγγελιών, την παροχή εργαλείων παρακολούθησης των πωλήσεων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, την ανάλυση δεδομένων για την ενημέρωση των επιχειρηματικών αποφάσεων, τη συνδρομή σε στρατηγικές μάρκετινγκ, τη βελτίωση των πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τη συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς για να διασφαλίσουμε ότι παραμένετε ανταγωνιστικοί.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ως επιχείρηση ταχυμεταφορών (courier) έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά φανερά αλλά και κρυφά κόστη με δισεπίλυτο τρόπο διαχείρισης. Η σωστή πληροφορική υποδομή μίας επιχείρησης ταχυμεταφορών αποτελεί ίσως το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Η Noesys μπορεί να βοηθήσει με την εφαρμόζοντας αποτελεσματικά στη διαχείριση αποθεμάτων, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκπλήρωσης παραγγελιών, την παροχή εργαλείων παρακολούθησης των πωλήσεων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, την ανάλυση δεδομένων για την ενημέρωση των επιχειρηματικών αποφάσεων, τη συνδρομή σε στρατηγικές μάρκετινγκ, τη βελτίωση των πρακτικών χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τη συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς για να διασφαλίσουμε ότι παραμένετε ανταγωνιστικοί.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

Τέλος να αναφέρουμε ότι πολλοί μεγάλοι πελάτες courier όπως τα ΕΛΤΑ έχουν επιλέξει την γνωστή πλατφόρμα EnterSoft Business Suite στην οποία η Noesys αποτελεί Silver Partner.

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ανταγωνισμός στις εταιρείες τύπου και εφημερίδων είναι εξαιρετικά υψηλός και η αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση ενός μεγάλου και διαφορετικού κοινού αποτελεί την πιο συχνή πρόκληση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται απαραίτητος κυρίως μετά τις σύγχρονες σημαντικές προκλήσεις των νέων τεχνολογιών. Η διαχείριση ακριβών αρχείων περιεχομένου, συνδρομών, διαφημίσεων μπορεί να αποτελεί μία πολύπλοκη και χρονοβόρα και κατ’επέκταση κοστοβόρα διαδικασία.

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε για λογαριασμό σας όλο το απαραίτητο λογισμικό ERP και CRM αποκλειστικά παραμετροποιημένο με σκοπό την ακρίβεια της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της διαχείρισης των παραγγελιών σας, εφαρμόζοντας προηγμένα συστήματα δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου, αναπτύσσοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές διανομής, ενισχύοντας τη δημιουργία διαφημιστικών εσόδων, εφαρμόζοντας λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, βελτιστοποιώντας τις πρακτικές διαχείρισης κόστους, εφαρμόζοντας προηγμένα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Επίσης  πλήρη συστήματα και εσωτερικό δίκτυο με συστήματα backup σε συνδυασμό με πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα απογείωναν την παραγωγικότητά σας.

Γιατί να προτιμήσετε την Noesys;

Παρέχουμε δημιουργικές και οικονομικές υπηρεσίες αποκλειστικά προσαρμοσμένες στους πελάτες μας. Το έμπειρο προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία προσφέροντας προσαρμοσμένες σουίτες λογισμικού/hardware και καινοτόμες λύσεις πληροφορικής που βασίζονται στην πιο πρόσφατη τεχνολογία.

Πρωταρχικός σκοπός είναι μας είναι ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των χειροκίνητων διαδικασιών και την συνεχή αυτοματοποίηση. Η κατανόηση των συγκεκριμένων στόχων σας και η κατάλληλη εφαρμογή των λύσεων προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε γρήγορα τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα όρια του προϋπολογισμού, είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.